Back to top

De berekening, registratie en beoordeling van blootstelling aan chemische producten

De tweede (Arbeidsinspectie zelfinspectie) stap die professionals zetten om veilig werken met chemische producten mogelijk te maken is het registeren van de blootstelling aan het chemisch product op de werkplek waar er mee gewerkt wordt. Eerst wordt de blootstelling geschat volgens een gevalideerd en door REACH geaccepteerd rekenmodel. Vervolgens wordt voor de chemische producten die dan tegen of over de wettelijke grenswaarden zitten op de werkplek een blootstellingsmeting gedaan. Al deze resultaten worden beoordeeld en van een toelichting voorzien door de veiligheidsprofessional en een kerndeskundige.

Toxic Blootstellingsberekeningen

Toxic Blootstellingsberekeningen is een ECETOC-Tra door REACH en SZW gevalideerde tier 1 blootstellingsberekeningstool en zonder ingewikkelde trainingen te gebruiken. Binnen 5 minuten genereert u een blootstellingscenario gevaarlijke stoffen. 

 

U hoeft zelf geen aanvullende productinformatie zoals samenstelling, molaire massa en dampspanning op te zoeken, bij te houden of in te voeren.

Gemakkelijk, praktisch en snel een blootstellingscenario als resultaat.

 

 

 

Inventariseren

Wat moet ik als veiligheidsprofessional bijhouden?

Registeren

Waarom is het wettelijk stoffenregister en registreren van blootstelling belangrijk?

Maatregelen

Hoe zorg ik als veiligheidsprofessional dat de werkvloer veilig is?

Communicatie

Hoe ga ik als veiligheidsprofessional de veiligheidsinformatie en maatregelen communiceren?