Back to top

De veiligheidsmaatregelen

Pas na het inventariseren en registeren van de chemische producten en het inschatten van de blootstelling aan deze producten, kunt u goede veiligheidsmaatregelen treffen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat men veilig kan werken met de chemische producten. De juiste veiligheidsmaatregelen hebben het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten. Er zijn veel keuzes te maken. De keuze voor de juiste maatregelen en de onderbouwing van deze beslissing zijn vaak een uitdaging. 

NIEUW Toxic Maatregelen

Uw maatregelenpakket en de onderbouwing zijn vaak een uitdaging. Er zijn keuzes te maken. Daarnaast kunnen omstandigheden op de werkvloer, de wettelijke richtlijnen of de samenstelling van een product veranderen, waardoor u de genomen maatregelen weer moet aanpassen.

De juiste veiligheidsmaatregelen zorgen ervoor dat uw medewerkers veilig kunnen werken met de chemische producten. Goede veiligheidsmaatregelen hebben het maximale effect tegen de minimale arbeidsbelasting en minimale kosten. 

Hier willen wij u bij ondersteunen. 

Toxic Maatregelen is uniek en de eerste online oplossing die:

  • de effectiviteit van uw maatregelenpakket laat zien en u hierbij helpt;
  • u in staat stelt een goede afweging te maken van de kosten van maatregelen; 
  • u een plan van aanpak geeft met onderbouwing volgens de arbeidshygienische strategie.

Dit bespaart u veel tijd waardoor u zich kunt richten op voorlichting en communicatie. Meer weten over deze nieuwe Toxic Maatregelen module of een demo zien? Bel met 070-3780162.

Inventariseren

Wat moet ik als veiligheidsprofessional bijhouden?

Registeren

Waarom is het wettelijk stoffenregister en registreren van blootstelling belangrijk?

Maatregelen

Hoe zorg ik als veiligheidsprofessional dat de werkvloer veilig is?

Communicatie

Hoe ga ik als veiligheidsprofessional de veiligheidsinformatie en maatregelen communiceren?