Back to top

De inventarisatie, classificatie en prioritering van uw chemische producten

De eerste stap om veilig te werken met chemische producten is de inventarisatie. U inventariseert welke chemische producten worden gebruikt en checkt de gevarenclassificaties. Op basis daarvan maakt u een prioritering welke werkprocessen het meest risicovol zijn, zodat u weet welke processen u het eerst onder de loep moet nemen.

Toxic Productregistratie

Met Toxic Productregistratie abonneert u zich op de chemische producten die u gebruikt en geeft u aan waar of waarvoor en door wie het product gebruikt wordt. Vanaf dat moment controleren wij de Safety Datasheet (SDS) voor u en houden wij de classificatie van het product en de SDS voor u actueel. U ontvangt op deze wijze de meest actuele productclassificatie en een actueel wettelijk stoffenregister. 

 

Zo heeft u eenvoudig grip op de producten waarmee gewerkt wordt. Degene die met het product werkt heeft altijd de laatste (wettelijke) veiligheidsinformatie via de automatisch gegenereerde werkplekinstructiekaart. Met deze informatie in de hand kunnen zij weloverwogen en veilig te werk gaan en zo ongelukken en letsel op lange termijn voorkomen. 

 

Inventariseren

Wat moet ik als veiligheidsprofessional bijhouden?

Registeren

Waarom is het wettelijk stoffenregister en registreren van blootstelling belangrijk?

Maatregelen

Hoe zorg ik als veiligheidsprofessional dat de werkvloer veilig is?

Communicatie

Hoe ga ik als veiligheidsprofessional de veiligheidsinformatie en maatregelen communiceren?