Back to top

Webinar Veiligheidsprofessional en Corona de juiste maatregelen. Van werkvloer naar kantoorruimtes.

Corona zal tot en met volgend jaar zeker nog bij elke organisatie op de 'veiligheidsagenda' staan. Dit moet goed geregeld zijn wat ook aangegeven wordt in het jaarplan Inspectie SZW 2021. Op grond van de wet ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ krijgt de Inspectie meer handhavingsinstrumenten. Toxic wil via een webinar van 4 uur u met praktische kennis ondersteunen bij uw maatregelenpakket.

Tijdens de webinar krijgt u onder meer antwoord op de vraag: Past uw organisatie, of u als veiligheidsprofessional, wel de juiste maatregelen toe? Wat is uw rol als veiligheidsprofessional? Hoe stelt u een goed protocol op? Wat past u aan in de RI&E?

Gedurende 4 uur geeft uw docent Wim van Alphen uitgebreid toelichting op het maatregelenpakket waar organisaties de komende tijd mee vooruit kunnen. Maar dat niet alleen. Ook uw nieuwe rol wordt besproken, op de werkvloer en in kantoorruimtes.

De webinar is op donderdag 26 november van 13.00 tot 17.00 uur. U ontvangt toegang voor slechts € 175,- p.p. Voor iedereen toegankelijk. Voor CCSE gecertificeerden levert deze webinar twee CCSE PE punten op.

Webinar “Veiligheidsprofessional en corona”

Donderdag 26 november, 13.00 uur - 17.00 uur

 U ontvangt toegang voor slechts € 175,- P.P. 

Maximaal 30 personen qua deelname (nog 2 plekken beschikbaar). Zodat er interactie is en vragen gesteld kunnen worden.

Webinar Veiligheidsprofessional en Corona

Donderdag 26 november 13.00 uur - 17.00 uur

Programma 

1. Overkoepelend

 • Wat wordt verwacht van de veiligheids- en arboprofessional in deze tijd van de Coronacrisis?
 • Het updaten van de bestaande risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
 • De bijdrage van de arbo- veiligheidsprofessional in het beleid rond thuiswerken, zowel de ergonomische aspecten als de werkbelastingsaspecten.

2. Praktisch

 • Het beoordelen of werkruimtes binnen het bedrijf ‘Coronaproof’ zijn: zowel kantoorruimtes als industriële ruimtes.
 • Het beoordelen van de ruimteventilatie te beoordelen en welke criteria moeten daarvoor worden aangehouden?
 • Het adviseren over maatregelen t.a.v. onderlinge afstand, zinvolheid van eenrichtingsverkeer en het plaatsen van schermen. Hoe een evenwichtige afweging te maken.
 • Het gebruik van mondkapjes versus faceshields: de voor- en nadelen van beidde systemen.
 • Opstellen van een protocol over hoe te handelen bij een Covid-19 besmetting. 
 • Praktijksituaties: schermen, ventilatie, filters.
 • Samenvattende learnings tot dit moment

3.  Toekomst

 • Kan beargumenteerd worden afgeweken van de richtlijnen van het RIVM?
 • Wat kan de veiligheidsprofessional in de toekomst verwachten aan biologische gevaren?

 De juiste maatregelen van werkvloer naar kantoorruimtes

 

  

 

Heeft u deze gratis whitepaper al?