Back to top

Toxic® Productregistratie (wettelijkstoffenregister), meer tijd over voor beheersmaatregelen

Toxic Productregistratie is de online applicatie die:

 • de SDS’en en productgegevens registreert en actualiseert van de producten waarmee wordt gewerkt,
 • via rapportages grip geeft op de chemische producten die u in huis heeft (bv. de kankerverwekkende of sensibiliserende producten),
 • de classificatie van de componenten in uw producten controleert volgens zowel REACH als de SZW-lijst,
 • een notificatie stuurt wanneer er zaken voor u zijn aangepast,
 • u van etiketten voorziet die voldoen aan de laatste CLP/GHS voorschriften,
 • begrijpelijke en actuele Werkplek Instructiekaarten biedt die u zelf kunt aanpassen en online of als PDF kunt delen met de werknemers,
 • de grenswaarden, molaire massa, en dampspanning van de componenten in uw producten inzichtelijk maakt.

Toxic Blootstellingsberekeningen, makkelijk in gebruik. Efficiënt en minder fouten

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen berekenen via blootstellingsscenario's hoeft niet moeilijk te zijn. 

Werken met Toxic Blootstellingsberekeningen heeft de volgende voordelen:

 •  U doorloopt stap voor stap het proces van een blootstellingsberekening met heldere toelichtingen.
 •  U hoeft zelf geen grenswaardes op te zoeken of in te voeren. 
 • Gebruikmakend van beproefd en gevalideerd tier 1 model (ECETOC-TRA) voor blootstellingsberekeningen met uitgebreide onderbouwing.
 • Direct zichtbaar wat de impact is van uw veiligheidsmaatregelen terwijl u deze toevoegt aan uw berekening 
 • Snel inzichtelijk welke (bedrijfs)processen geraakt worden door wijzigingen in wetgeving en/of grenswaarden. U heeft dit ook inzichtelijk bij wisselende stofsamenstelling wanneer uw Toxic Blootstellingsberekeningen is gekoppeld aan Toxic (Safety Solution).
 • Gekoppeld aan uw huidige productgegevens in Toxic Productregistratie, maar ook als module los te gebruiken met importmogelijkheid voor organisaties die nu een eigen register in Excel hebben.
 • Zonder dure trainingen te gebruiken.

Chemiekaarten® en Toxic Safety Solutions® (Productregistratie en Blootstellingsberekeningen)

Chemiekaarten is ‘De Gele Bijbel’ die 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandelt. Chemiekaarten beschrijft niet alleen de fysische en chemische eigenschappen van een stof. Er is ook ruim aandacht voor preventie- en noodmaatregelen.

Chemiekaarten zitten in de Toxic Safety Solution omgeving. Zodoende heeft u ook toegang tot de SDS-en van het samengesteld product. Elkaars stofinformatie gecombineerd met werkinstructie en preventie- en noodmaatregelen maakt de combinatie zeer interessant voor gebruikers van beide producten.

Op deze wijze ontstaat er een database met bron aan stoffen- en veiligheidsinformatie die binnen Europa zeer uniek is. Zie waar Toxic Safety Solutions en Chemiekaarten elkaar aanvullen. 

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen