Back to top

Toxic® Wettelijk Stoffenregister

Als er in een RI&E-plichtige organisatie met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet van alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een carcinogene, reprotoxische of mutagene stof dan geldt een aanvulllende registratieverplichting. Dit volgens REACH en de SZW-lijst. Inspectie SZW controleert hier op. Daarnaast is het ook 'maatschappelijk' niet meer verantwoord om je werknemers niet goed te beschermen.

Nu heeft Toxic® onlangs een whitepaper ontwikkeld om u te ondersteunen en inzichtelijk te geven wat er in een stoffenregister moet worden opgenomen, wat de informatie betekent en waar deze informatie te vinden is.

Download de whitepaper.

 

Toxic Safety Solution vs Toxic wettelijk stoffenregister

Toxic heeft twee tools die u voorzien van een wettelijk stoffenregister. Het Toxic® wettelijke stoffenregister en Toxic® Safety solution.

Toxic® wettelijke stoffenregister 

Naast de tevreden klanten van Toxic® Safety Solution die deze registratie via ons goed geregeld hebben. Gaven een aantal andere RI&E-plichtige organisaties, met juist een beperkt aantal gevaarlijke stoffen, bij ons aan behoefte te hebben aan een stoffenregister wat gecheckt is volgens REACH en de SZW-lijst maar wat men zelf verder wil bijhouden en waar de veiligheidsprofessional ook zelf de werkplekinstructiekaarten wil maken. Voor deze organisaties is een andere oplossing bedacht: het Toxic® Wettelijk Stoffenregister.

Bent u meer geïnteresseerd in Toxic® Safety Solution maak dan een afspraak

 

 

 

Het Toxic® Wettelijk Stoffenregister is een register wat maximaal 50 gevaarlijke stoffen/chemische producten (heeft u meer dan 50 stoffen dan is het voordeliger om Toxic uw register actief bij te laten houden met Toxic® Safety Solution. Zie de verschillen) voor u:

  • registreert,
  • een jaar lang een notificatie naar u verstuurt wanneer er zaken aangepast moeten worden,
  • éénmalig al uw gevaarlijke stoffen controleert op basis van Reach en de SZW-lijst.

Lees de brochure voor meer informatie. Voor slechts € 499,- (excl. btw) ontvangt u uw wettelijk stoffenregister in excel. Zie voorbeeld.