Back to top

Wettelijk Stoffenregister, hoe te maken?

Als er in een RI&E-plichtige organisatie met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet van alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een carcinogene, reprotoxische of mutagene stof dan geldt een aanvulllende registratieverplichting. Dit volgens REACH en de SZW-lijst. Inspectie SZW controleert hier op. Daarnaast is het ook 'maatschappelijk' niet meer verantwoord om je werknemers niet goed te beschermen.

Nu heeft Toxic® onlangs een whitepaper ontwikkeld om u te ondersteunen en inzichtelijk te geven wat er in een stoffenregister moet worden opgenomen, wat de informatie betekent en waar deze informatie te vinden is.

Download de whitepaper.

 

Toxic® Product Registratie = uw Wettelijk Stoffenregister

Toxic heeft een oplossing die uw wettelijk stoffenregister bijhoudt Toxic® Productregistratie.

Toxic® Productregistratie 

Toxic verzorgt voor u stap 1 t/m 4 van de SZW zelfinspectietool. Stap 1 is het wettelijk verplichte stoffenregister (artikel 4.15 Arbobesluit en de aanvullende registratie 4.2A). U inventariseert en registreert wat u in huis heeft aan chemische producten, controleert de classificaties en maakt een prioritering op basis van de gevarenclassificatie.

Download de factsheet voor meer uitleg.

 

 

 

Toxic Productregistratie is de online applicatie die:

 de SDS’en en productgegevens registreert en actualiseert van de producten waarmee wordt gewerkt,

✓ via rapportages grip geeft op de chemische producten die u in huis heeft (bv. de kankerverwekkende of sensibiliserende producten),

✓ de classificatie van de componenten in uw producten controleert en voor u bijhoudt volgens zowel REACH als de SZW-lijst,

 een notificatie stuurt wanneer er zaken voor u zijn aangepast, 

 u van etiketten voorziet die voldoen aan de laatste CLP/GHSvoorschriften,

✓ begrijpelijke en actuele Werkplek Instructiekaarten biedt die u zelf kunt aanpassen en online of als PDF kunt delen met de werknemers,

✓ de grenswaarden, molaire massa, en dampspanning van de componenten in uw producten inzichtelijk maakt.

Toxic Productregistratie is het enige systeem voor stoffenregistratie dat naast de REACH classificatie ook de CMR classificatie van het SZW, VOS, SVHC, (p)ZZS en Chemiekaarten voor enkelvoudige stoffen voor u in beeld brengt. Dit scheelt u een hoop tijd die u nu kunt besteden aan opleiden en handhaven. Zo maakt u het verschil.

Wilt u ook de administratie van een wettelijk stoffenregister via Toxic Product Registratie door Toxic laten bijhouden maak dan een afspraak