Toxic: Alles onder controle

Back to top

Toxic® Wettelijk Stoffenregister

Als er in een RI&E-plichtige organisatie met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet van alle gevaarlijke stoffen gegevens over de identiteit van de stof en de gevaren van de stof vastgelegd worden. Betreft het een carcinogene, reprotoxische of mutagene stof dan geldt een aanvulllende registratieverplichting. Dit volgens REACH en de SZW-lijst. Inspectie SZW controleert hier op. Daarnaast is het ook  'maatschappelijk' niet meer verantwoord om je werknemers niet goed te beschermen.

Naast de tevreden klanten van Toxic® Safety Solution die deze registratie via ons goed geregeld hebben. Gaven een aantal andere RI&E-plichtige organisaties, met juist een beperkt aantal gevaarlijke stoffen, bij ons aan behoefte te hebben aan een stoffenregister wat wel gecheckt is volgens REACH en de SZW-lijst maar wat men zelf verder wil bijhouden en waar de veiligheidsprofessional ook zelf de werkplekinstructiekaarten wil maken. Voor deze organisaties is een andere oplossing bedacht: het Toxic® Wettelijk Stoffenregister. 

Het Toxic® Wettelijk Stoffenregister is een register wat maximaal 50 gevaarlijke stoffen/chemische producten (heeft u meer dan 50 stoffen dan is het voordeliger om Toxic uw register actief bij te laten houden met Toxic® Safety Solution. Zie de verschillen) voor u:

  • registreert,
  • een jaar lang een notificatie naar u verstuurt wanneer er zaken aangepast moeten worden,
  • éénmalig al uw gevaarlijke stoffen controleert op basis van Reach en de SZW-lijst.

Met het door ons gevulde Toxic® Wettelijk Stoffenregister voldoet u aan de wettelijke registratieplicht van gevaarlijke stoffen/chemische producten. U heeft dus de juiste (wettelijke) basis om zelf verder aan de slag te gaan.

U heeft met dit register inzichtelijk welke stoffen schadelijk zijn en kunt maatregelen nemen om uw werkvloer te beschermen. Lees de brochure voor meer informatie.

 

We sturen u een bericht wanneer er iets verandert in de samenstelling van uw producten of als er veranderingen zijn volgens de wet. U kunt uw stoffenregister gelijk aanpassen om compliant te blijven. Met deze notificaties mist u niets.

Voor slechts € 499,- (excl. btw) ontvangt u uw gevulde en gecontroleerde wettelijk stoffenregister in excel. Zie voorbeeld.

PS: Heeft u meer dan 50 stoffen dan is het voordeliger om Toxic uw register actief bij te laten houden met Toxic® Safety Solution. Zie de verschillen.