Back to top

Scan wettelijke aansprakelijkheid veilig werken chemische producten

Waarom deze gratis scan zeer nuttig voor u is.

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.

Met de resultaten van de Quick Scan kunt u de volgende stap gaan zetten in het veiligheidsbeleid van uw organisatie, omdat u weet wat de focuspunten moeten zijn voor een veilige werkomgeving conform de huidige wetgeving. 

 

Nadat u de vragen in de Quick Scan heeft beantwoord, ontvangt u binnen 5 werkdagen twee rapporten. De uitkomsten zijn strikt vertrouwelijk en deelname is gratis en vrijblijvend. U heeft niets te verliezen, alleen te winnen.

Beoordeel of uw organisatie (nog steeds) risico's loopt op het gebied van werken met chemische producten.

Gevaarlijke stoffen chemische producten

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen