Back to top

Waarom is het wettelijk stoffenregister en registreren van blootstelling belangrijk?

Hoe groot is de blootstelling aan chemische producten bij ons op de werkvloer?

Om dit in kaart te brengen kunt u de blootstelling schatten en waar nodig vervolgens meten. Deze gegevens moet u vervoglens registreren.

Hoe zorg ik ervoor dat de blootstelling binnen de gestelde richtlijnen blijft?

1. Hiervoor heeft u bepaalde gegevens nodig van de producten waarmee wordt gewerkt, zoals:

o Dampspanning, oplosbaarheid, verschijningsvorm;

o Grenswaarden van alle componenten van uw producten;

o Registratie van aard, mate en duur van de blootstelling aan uw producten.

2. Vervolgens toetst u de blootstelling aan de gestelde grenswaarden.

3. Let op: de gegevens die u verzamelt over de producten kunnen veranderen in de loop der tijd.

 

Moeten we de blootstelling altijd meten op de werkvloer?

U moet de blootstelling meten wanneer uit de schatting blijkt dat deze te dicht bij de gestelde grenswaarde komt (meer dan 30% van de gestelde grenswaarde).

Op basis waarvan weten we of de mate van blootstelling veilig is?

Hou hiervoor doorlopend de informatie actueel die wordt gebruikt in uw blootstellingsberekeningen en laat waar nodig metingen uitvoeren. Registreer ook wie aan welke producten worden blootgesteld binnen uw organisatie, zeker voor de C en M stoffen om zo te voldoen aan de aanvullende registratieverplichting.