Back to top
Back to top

Reach compliancy wat betekent dit nu voor mij:

Met REACH is de verantwoordelijkheid voor het veilig gebruik van chemische stoffen van de overheid verschoven naar het bedrijfsleven. Dat betekent dat de fabrikant tot en met de downstream user, nu zelf verantwoordelijk is voor het veilig gebruik van chemische producten. Dit moet met name komen uit gestructureerde informatie tussen fabrikanten, leveranciers en downstream gebruikers. De fabrikanten zijn verplicht het veilig gebruik te beoordelen en aan hun afnemers te communiceren. De kern van REACH is dus dat een bedrijf dat chemische stoffen produceert, verwerkt of verhandelt, aan klanten doorgeeft hoe men veilig (en gezond) met de stof kan werken. Dit doen de fabrikanten en leveranciers door een SDS aan te leveren welke is opgesteld volgens de verplichte REACH classificatie.

Dat dit niet altijd eenvoudig is kan men zien aan de grote kwaliteitsverschillen tussen SDS-en. Veelal is de classificatie niet juist. Daarnaast is niet alle verplichte informatie altijd op het SDS beschikbaar. Ook lokale wetgeving (zoals de CMR lijst van SZW) ontbreekt vaak. Hierdoor is het voor een downstream user erg moeilijk te beoordelen of veilig gebruik op de werkvloer mogelijk is. Met name de CMR beoordeling vraagt veel tijd en aandacht. Let hier op.

Heeft u als fabrikant moeite met het opstellen van complete en kwalitatieve goede SDS-en neem dan contact op met het Toxic team in Den Haag 070-3780162 of via toxic@sdu.nl

Indien u als downstream user moeite heeft met het beoordelen van de SDS-en en het vertalen naar praktische werkinstructie, krijgt u de SDS-en gewoonweg niet of wilt u de veiligheidsinformatie borgen op de werkplek, neem dan contact op met het Toxic sales team 070-3780162 of via sales@toxic.nl. Wij kunnen u dan vrijblijvend laten zien welke kwaliteits verhoging en kosten en tijdsbesparing wij voor u kunnen halen.

Ondersteuning bij SDS-en nodig?