Toxic: Alles onder controle

Back to top

Stap 1: Inventarisatie voor stoffenregister 

Wanneer u RI&E-plichtig bent moet u een wettelijke stoffenregister op stellen volgens de richtlijnen van het SZW. 

Stap 2:
CM
R-gegevens aanvullen

Omdat CMR-stoffen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid op lange termijn, zijn in het Arbobesluit (§2, artikel 4.13) aanvullende eisen opgesteld. 

Stap 3: Blootstellings- beoordeling voorbereiden

Naast het verplichte stoffenregister, is het zaak dat u de blootstelling van u medewerkers aan stoffen chemische producten beoordeelt, meet en terugdringt. 

Stap 4: Werkplekinstructie-kaart (WIK) opstellen

Volgens het Arbobesluit is communicatie naar de werknemer over (gevaarlijke) stoffen verplicht. De Toxic werkplekinstructiekaart is een goede praktische vertaling van het SDS. 

Stap 5: Etikettering aanbrengen

Een wettelijk juist etiket op de verpakking geeft de medewerkers die met het product werken welke gevaren de producten hebben.

Stap 6:
Vervoer en opslag vastleggen

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS regels. Tevens is er regelgeving voor vervoer zoals ADR. 

Uw werkproces en Toxic® Producten & Services

Onderstaand treft u de stappen in het werkproces van veiligheidsprofessionals aan die in organisaties werken welke in aanraking komen met chemische producten zoals bijvoorbeeld lijmen, lakken, voedingsadditieven en coatings. Maar denk ook onderhouds- en schoonmaakproducten. 

Toxic® ondersteunt u als veiligheidsprofessional bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen. Zodat dit veilig gebeurt en dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen. Onze ondersteuning is gebaseerd op drie pijlers: Toxic® Solutions, Toxic® Opleidingen en Toxic® Advisering

Bekijk hieronder de video of onderaan deze pagina op welke wijze we u per stap kunnen ondersteunen.

 

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen