Back to top

Stap 1: Inventarisatie voor stoffenregister 

Wanneer u RI&E-plichtig bent moet u een wettelijke stoffenregister op stellen volgens de richtlijnen van het SZW. 

Stap 2:
CM
R-gegevens aanvullen

Omdat CMR-stoffen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid op lange termijn, zijn in het Arbobesluit (§2, artikel 4.13) aanvullende eisen opgesteld. 

Stap 3: Blootstellings- beoordeling voorbereiden

Naast het verplichte stoffenregister, is het zaak dat u de blootstelling van u medewerkers aan stoffen chemische producten beoordeelt, meet en terugdringt. 

Stap 4: Werkplekinstructie-kaart (WIK) opstellen

Volgens het Arbobesluit is communicatie naar de werknemer over (gevaarlijke) stoffen verplicht. De Toxic werkplekinstructiekaart is een goede praktische vertaling van het SDS. 

Stap 5: Etikettering aanbrengen

Een wettelijk juist etiket op de verpakking geeft de medewerkers die met het product werken welke gevaren de producten hebben.

Stap 6:
Vervoer en opslag vastleggen

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS regels. Tevens is er regelgeving voor vervoer zoals ADR. 

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen