Back to top

Uw werkproces en Toxic® Producten & Services

Onderstaand treft u de stappen in het werkproces van veiligheidsprofessionals aan die in organisaties werken welke in aanraking komen met chemische producten zoals bijvoorbeeld lijmen, lakken, voedingsadditieven en coatings. Maar denk ook onderhouds- en schoonmaakproducten. 

Toxic® ondersteunt u als veiligheidsprofessional bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen. Zodat dit veilig gebeurt en dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen. Onze ondersteuning is gebaseerd op drie pijlers: Toxic® Solutions, Toxic® Opleidingen en Toxic® Advisering

Bekijk hieronder de video of onderaan deze pagina op welke wijze we u per stap kunnen ondersteunen.

 

Stap 1: Inventarisatie voor stoffenregister 

Wanneer u RI&E-plichtig bent moet u een wettelijke stoffenregister op stellen volgens de richtlijnen van het SZW. 

Stap 2:
CM
R-gegevens aanvullen

Omdat CMR-stoffen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid op lange termijn, zijn in het Arbobesluit (§2, artikel 4.13) aanvullende eisen opgesteld. 

Stap 3: Blootstellings- beoordeling voorbereiden

Naast het verplichte stoffenregister, is het zaak dat u de blootstelling van u medewerkers aan stoffen chemische producten beoordeelt, meet en terugdringt. 

Stap 4: Werkplekinstructie-kaart (WIK) opstellen

Volgens het Arbobesluit is communicatie naar de werknemer over (gevaarlijke) stoffen verplicht. De Toxic werkplekinstructiekaart is een goede praktische vertaling van het SDS. 

Stap 5: Etikettering aanbrengen

Een wettelijk juist etiket op de verpakking geeft de medewerkers die met het product werken welke gevaren de producten hebben.

Stap 6:
Vervoer en opslag vastleggen

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS regels. Tevens is er regelgeving voor vervoer zoals ADR. 

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen