Back to top

Vanuit de Arbowet zijn er verplichtingen waar u als overheidsinstantie ook aan moet voldoen.

Werk verantwoord, werk veilig

Iedere gemeente en provincie is mede verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Openbare orde, handhaving en evenementenveiligheid zijn voor u waarschijnlijk bekende thema’s in het kader van veiligheid.

Maar is er binnen uw gemeente al eens nagedacht over de veiligheid van werknemers die met chemische producten in aanraking komen?

Lees het hele artikel wat gepubliceerd is in ICT/Overheid oktober 2018

Overheidsscan om wettelijke verplichtingen inzichtelijk te krijgen.

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.

 

 

 

Met de resultaten van de Overheidsscan kunt u bepalen welke wettelijke risico's u, als het gaat om veilig werken met chemische producten, kunt afdekken. We geven u ook aanbevelingen.

De uitkomsten zijn strikt vertrouwelijk en deelname is gratis en vrijblijvend. U heeft niets te verliezen, alleen te winnen.

 

Vraag en Antwoord Overheid veilig werken met chemische producten

Overheid naleving Arbo en REACH wetgeving

De risico’s van werken met chemische producten zijn vaak nog onbekend, ook bij (decentrale) overheidsinstellingen bij en werknemers. Het risico van deze werkzaamheden is echter veel groter dan vaak wordt gedacht. Jaarlijks overlijden 3.000 Nederlanders aan ziektes die ze hebben opgelopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens hun werkzaamheden. Dit staat nog los van de ziekte-uren van medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn door deze bloostelling. De inspectie SZW en commerciële partijen als Toxic vragen daarom extra aandacht voor dit onderwerp en beiden veel gratis informatie. Met deze informatie kunt u medewerkers beschermen tegen gezondheidsrisico’s en uw organisatie beschermen tegen reputatieschade en financiële risico’s.

Jazeker, ook (decentrale) overheidsinstellingen vallen gewoon onder de Europese REACH wetgeving en de Nederlandse Arbowet.

Om een beginnende inschatting te maken van het risico binnen uw (decentrale) overheidsinstelling, kunt u een korte rondgang door het bedrijf maken. Denk hierbij vooral aan de buitendienst, onderhoudsploegen en natuurlijk de milieustraat. Ziet u hier producten met op de verpakking een gevaarsymbool of H- en P-zinnen? Dan moet u actie ondernemen. Vraag teven bij de inkoopafdeling of er bij leveringen Safety Data Sheets of Veiligheidsinformatiebladen worden geleverd. Is dit het geval? Dan moet u actie ondernemen. Ook kleine hoeveelheden van deze producten vallen namelijk onder de Europese REACH wetgeving en de Nederlandse Arbowet. Twijfelt u nog of dit onderwerp relevant is voor uw organisatie? Vraag dan gerust een vrijblijvend gesprek aan met de adviseurs van Toxic. Zij hebben alleen ervaring met de risico’s binnen (decentrale) overheidsinstellingen.

Om onnodige risico’s te voorkomen, moet u in ieder geval inventariseren welke producten er worden gebruikt, adequate maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen en deze maatregelen handhaven. Daarnaast bent u verplicht om CMR-producten te vervangen door minder gevaarlijke alternatieven. Voor meer informatie over uw wettelijke verplichtingen, klik hier of vul de Toxic QuickScan in voor informatie over compliancy binnen uw organisatie.

Jazeker. Ook kleine hoeveelheden chemische producten vallen onder de Europese REACH wetgeving en de Nederlandse Arbowet. De aanwezige hoeveelheid van een product bepaalt namelijk niet het risico van een product. Een kleine hoeveelheid van een kankerverwekkende stof, kan vele malen gevaarlijker zijn dan een grote hoeveelheid van een product dat niet kankerverwekkend is. 

Uit ervaring blijkt dat veel (decentrale) overheidsinstellingen geen aparte functionaris hebben die verantwoordelijk is voor veilig werken met chemische producten. Daarbij zijn de aanwezig producten vaak verspreid over verschillende afdelingen, zoals de buitendienst, onderhoudsploegen en de milieustraat. Ook (decentrale) overheden zijn echter verplicht om een preventiemedewerker in dienst te hebben. Voelt niemand zich eigenaar van dit probleem? Verzamel dan de hoofden van alle afdelingen waar chemische veiligheid een rol speelt en ga het gesprek met elkaar aan om er gezamenlijk voor te zorgen dat iedereen na zijn of haar werkdag heelhuids naar huis kan gaan.

Allereerst is het natuurlijk wettelijk verplicht om uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Iedereen wil graag na een dag werken heelhuids naar huis kunnen gaan en van zijn of haar pensioen kunnen genieten op een zeker punt. Los van deze wettelijke en maatschappelijke verplichting, heeft u als (decentrale) overheid ook een voorbeeldfunctie. Geef aan de organisaties in uw regio het goede voorbeeld en voer hier een actief veiligheidsbeleid op, in plaats van een reactief beleid wanneer er onverhoopt iets misgaat.

Toxic ondersteunt al verschillende (decentrale) overheidsinstellingen die een veilige werkomgeving willen creëren voor hun medewerkers, van grote en kleine gemeentes tot waterschappen. Afhankelijk van uw vraag, kunnen wij u ondersteunen met de Toxic safety solution, de bijbehorende informatielijn, opleidingen, e-learning en/of advisering. Een samenwerking met Toxic begint altijd met een vrijblijvend, verkennend gesprek. Hier krijgt u gratis advies over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan hier uw gratis gesprek aan.

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen