Back to top

Risico's en ondernemerskansen chemische veiligheid

Interview Bert Pijfers over ondernemen en chemische veiligheid

Loop geen financiële risico’s. Weet waar u mee werkt.

Als ondernemer maakt u continu afwegingen tussen risico’s en potentiële winst. Maar hoe zit het met de risico’s die u nog niet in beeld heeft?

Uit ervaring weet Bert Pijfers, general manager van Toxic, dat ondernemers vaak de financiële risico’s van werkzaamheden met chemische producten niet kennen. Hij wil ondernemers hiervan bewustmaken, zodat zij zich hiertegen kunnen beschermen.

Iedere onderneming met productie, schoonmaak of onderhoud heeft namelijk chemische producten in huis. Om onnodige risico’s te voorkomen, moet u inventariseren welke producten dit zijn, adequate maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen en deze maatregelen handhaven. “Bedenk dat u de volgende 5 financiële risico’s loopt als u dit niet doet”, aldus Bert.

Lees volledige artikel op Het Ondernemersbelang.

Ondernemersscan om risico's inzichtelijk te krijgen

U kunt controleren of uw organisatie op hoofdlijnen veilig werkt met gevaarlijke stoffen en of dit conform de Nederlandse en Europese wetgeving REACH gebeurt.

U  krijgt inzichtelijk welke risico's u als ondernemer loopt.


 

 

Met de resultaten van de Quick Scan kunt u bepalen welke risico's u, als het gaat om veilig werken met chemische producten, wilt afdekken. We geven u ook aanbevelingen.

De uitkomsten zijn strikt vertrouwelijk en deelname is gratis en vrijblijvend. U heeft niets te verliezen, alleen te winnen.

 

Back to top

Vraag & Antwoord Ondernemers

Risico's en kansen ondernemers

1.   De risico’s van werken met chemische producten zijn vaak nog onbekend bij ondernemers en werknemers. Het risico van deze werkzaamheden is echter veel groter dan vaak wordt gedacht. Jaarlijks overlijden 3.000 Nederlanders aan ziektes die ze hebben opgelopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Dit staat nog los van de ziekte-uren van medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn door deze bloostelling. De inspectie SZW en commerciële partijen als Toxic vragen daarom extra aandacht voor dit onderwerp en beiden veel gratis informatie. Met deze informatie kunt u medewerkers beschermen tegen gezondheidsrisico’s en uw onderneming beschermen tegen financiële risico’s.

Om een beginnende inschatting te maken van het risico dat uw organisatie loopt, kunt u een korte rondgang door het bedrijf maken. Ziet u hier producten met op de verpakking een gevaarsymbool of H- en P-zinnen? Dan moet u actie ondernemen. Vraag teven bij de inkoopafdeling of er bij leveringen Safety Data Sheets of Veiligheidsinformatiebladen worden geleverd. Is dit het geval? Dan moet u actie ondernemen. Ook kleine hoeveelheden van deze producten vallen namelijk onder de Europese REACH wetgeving en de Nederlandse Arbowet. Twijfelt u nog of dit onderwerp relevant is voor uw organisatie? Vraag dan gerust een vrijblijvend gesprek aan met de adviseurs van Toxic.

Om onnodige risico’s te voorkomen, moet u in ieder geval inventariseren welke producten er worden gebruikt, adequate maatregelen nemen om blootstelling te voorkomen en deze maatregelen handhaven. Daarnaast bent u verplicht om CMR-producten te vervangen door minder gevaarlijke alternatieven. Voor meer informatie over uw wettelijke verplichtingen, klik hier of vul de Toxic QuickScan in voor informatie over compliancy binnen uw organisatie.

Jazeker. Ook kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen/ chemische producten vallen onder de Europese REACH wetgeving en de Nederlandse Arbowet. De aanwezige hoeveelheid van een product bepaalt namelijk niet het risico van een product. Een kleine hoeveelheid van een kankerverwekkende stof, kan vele malen gevaarlijker zijn dan een grote hoeveelheid van een product dat niet kankerverwekkend is. Dit hangt van de wijze en mate van bloostelling af.

Allereerst is het natuurlijk wettelijk verplicht om uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Iedereen wil graag na een dag werken heelhuids naar huis kunnen gaan en van zijn of haar pensioen kunnen genieten op een zeker punt. Los van uw wettelijke en maatschappelijke verplichting, loopt u tevens financiële risico’s wanneer u dit niet op orde brengt. Klik hier voor meer informatie over de financiële risico’s.

 

Toxic ondersteunt alle bedrijven die een veilig werkomgeving willen creëren voor hun medewerkers, van multinationals tot MKB-bedrijven. Afhankelijk van uw vraag, kunnen wij u ondersteunen met de Toxic safety solution, de bijbehorende informatielijn, opleidingen, e-learning en/of advisering. Een samenwerking met Toxic begint altijd met een vrijblijvend, verkennend gesprek. Hier krijgt u gratis advies over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan hier uw gratis gesprek aan.

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen