Back to top

Zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie: hoe ga je hier veilig mee om?

Back to top
13 februari 2020

De switch naar een circulaire economie biedt kansen om veiliger te leren omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in een nieuw rapport voor zowel de lange als korte termijn een aantal aanbevelingen opgesteld voor de omgang met ZZS in een circulaire economie.

Lees meer