Toxic: Alles onder controle

Back to top

Wat verstaat de Inspectie SZW onder een 'goed blootstellingsonderzoek'?

Back to top
15 juli 2019

Een goed uitgevoerde validatie valt of staat met het uitvoeren van een gedegen blootstellingsonderzoek. Blootstellingsonderzoek is in feite wetenschap. Het is dan ook gebruikelijk dat blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidshygiënist op ten minste hbo-niveau.

Lees meer.