Back to top

Wanneer het gevaar geweken lijkt

Back to top
25 november 2021

Human biomonitoring is ideaal om te bepalen of mensen aan een chemische stof zijn blootgesteld. Om goed zicht te krijgen op de effecten van (kleine) chemische ongelukken en blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een duidelijk protocol nodig voor eerstehulpverleners. ‘Je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.’

Bij grote chemische ongelukken nemen hulpverleners doorgaans al biologische stalen van de slachtoffers en reddingswerkers. Maar ook bij kleine lekkages en gemorste stoffen kan het meten van de blootstelling nuttige informatie leveren. Een artikel eerder dit jaar in het Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology pleit daarom voor een betere voorbereiding vooraf aan ongelukken. ‘Je weet immers niet van tevoren wanneer lekkages of morsen plaatsvinden’, zegt Michael Bader, expert en hoofd human biomonitoring (HBM) bij BASF Ludwigshafen in Duitsland en een van de auteurs van het artikel.

Lees meer