Toxic: Alles onder controle

Back to top

Voion komt met toelichting op omgang met gevaarlijke stoffen op school

Back to top
16 april 2018

Giftige vloeistoffen voor het Scheikunde-praticum, rubberkorrels op het sportveld. Scholen kunnen stoffen in opslag of gebruik hebben die op de lijst met kankerverwekkende stoffen staat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer