Toxic: Alles onder controle

Back to top

Titaandioxide in 2018 'verdacht kankerverwekkend bij inademing'

Back to top
10 januari 2018

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) zal titaandioxide classificeren als kankerverwekkend bij inademing. Het Comité voor Risicobeoordeling (RAC) van ECHA heeft het kankerverwekkende potentieel van titaandioxide geëvalueerd. De conclusie is dat titaandioxide kan worden geclassificeerd als verdacht van carcinogene eigenschappen in categorie 2. 

Lees meer