Wij gaan voor een wereld waarin werk geen leven meer kost

Back to top

Tijdelijke opslag gevaarlijke stoffen en ippc

Back to top
7 februari 2020

Bij de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen kan het gaan om een ippc-installatie (ippc-categorie 5.5).

Ippc-categorie 5.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen

De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen kan vallen onder ippc-categorie 5.5. Voorwaarde is wel dat de opslag van gevaarlijke stoffen in afwachting is van een behandeling die valt onder ippc-categorie 5.1, 5.2b, 5.4 of 5.6.

Er is dus sprake van ippc-categorie 5.5 als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

het gaat om tijdelijke opslag

het gaat om opslag van gevaarlijke afvalstoffen

de opslag is in afwachting van een handeling die valt onder ippc-categorie 5.1, 5.2b, 5.4 of 5.6

de totale capaciteit is meer dan 50 ton

het gaat niet om tijdelijke opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie

In afwachting van een verdere behandeling

Het bevoegd gezag moet per gevaarlijke afvalstof controleren op welke manier het bedrijf dit uiteindelijk zal verwerken. Hierbij zijn de minimumstandaarden uit het Landelijk Afvalbeheerplan van belang. Deze geven aan wat de minimale hoogwaardigheid van bewerking of verwerking van afvalstoffen is.

Lees meer