Toxic: Alles onder controle

Back to top

Tien jaar REACH: chemische stoffen veiliger maken voor consumenten, werknemers en het milieu

Back to top
12 maart 2018

De belangrijkste EU-wet op het gebied van chemische stoffen, de Reach-verordening, heeft de afgelopen 10 jaar de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu aanzienlijk versterkt, en alternatieven voor dierproeven bevorderd. Hierop voortbouwend stelt de Commissie  acties voor om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.

Lees meer