Back to top

Speciale editie Arbo-inf@ct: COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid

Back to top
23 maart 2020

Op 16 maart heeft een werksessie plaatsgevonden met arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, A&O'ers en arboverpleegkundigen.

Het ministerie van SZW heeft dit overleg gefaciliteerd. Doel van het overleg was een kennisdeling op te zetten ten behoeve van alle arbo-professionals.

De eerste kennisnieuwsbrief over Speciale editie Arbo-inf@ct: COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid is op 21 maart 2020 verschenen en is te vinden op :

https://lnkd.in/eUHJTAw

https://lnkd.in/eVGQFiK