Back to top

SER Werkplekinstructiekaarten: handig hulpmiddel bij gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

Back to top
4 mei 2021

Een werkplekinstructiekaart (WIK) is kortgezegd de ‘vertaling’ van de informatie op een veiligheidsinformatieblad (VIB). Vaak is een VIB té technisch en uitgebreid om door werknemers op de werkvloer toe te passen. Werkgevers kunnen met behulp van een WIK duidelijke voorlichting en instructie opstellen. Deze is bestemd voor de werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Lees meer

Zie ook Toxic Productregistratie factsheet