Toxic: Alles onder controle

Back to top

RIVM: blootstelling aan fipronil in stallen laag

Back to top
10 januari 2018

Medewerkers in kippenstallen die met fipronil zijn behandeld, hebben een lage blootstelling aan die stof gehad. Dit concludeert het RIVM, dat hier onderzoek naar deed in opdracht van het ministerie van SZW.

Lees meer