Toxic: Alles onder controle

Back to top

Risico beroepsziekte door gevaarlijke stoffen grootst in landbouw, industrie en zorg

Back to top
14 mei 2018

Ruim één miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Dit leidt tot bijna 3.000 sterfgevallen per jaar. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 (TNO/CBS) blijkt de top 3 van sectoren met het grootste risico op een beroepsziekte door stoffen: de landbouw, de industrie en de gezondheids- en welzijnssector. 

Lees meer