Back to top

RI&E in de praktijk: tips en voorbeelden

Back to top
8 juni 2021

Een ongeluk binnen je bedrijf zit in een klein hoekje. En gezondheidsproblemen wil je liever voorkomen dan achteraf oplossen. Denk aan werken met machines of gevaarlijke stoffen, confrontaties met agressie of geweld, te lang achter een beeldscherm zitten of hoge werkdruk. Dat is vervelend voor werknemer èn werkgever. Maak daarom een risico-evaluatie. Dit doe je door het in kaart brengen van de risico's in jouw bedrijf met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Zo kun je meteen passende preventiemaatregelen nemen.

Lees meer

Download ook de wihtepaper