Back to top

Rapport Asbeststelsel moet op de schop

Back to top
19 mei 2020

Het huidige stelsel van het inschatten van risico’s van asbest, en de effectieve verwijdering ervan, werkt niet. Dat concludeert de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Volgens bestuurskundige en decaan van de NSOB Paul Frissen moet het stelsel fundamenteel veranderen.

Zorg

Asbestsanering is voor veel overheden en gebouweigenaren nog steeds een punt van grote zorg: in de woning- en utiliteitsbouw werd het materiaal van de naoorlogse jaren tot in de jaren tachtig veelvuldig toegepast. De verwijdering ervan is kostbaar: in de meeste gevallen moet een professioneel bedrijf het verwijderen, en zijn de kosten soms enorm.

Maar er bestaat ook veel discussie over de noodzaak van de zware veiligheidsmaatregelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verwijderen van asbestdaken. Veel gebouweigenaren trekken de noodzakelijkheid van een professionele verwijdering met de hoogste veiligheidsmaatregelen, zoals witte pakken, in twijfel. Het wetsvoorstel om eigenaren van asbestdaken te dwingen ze te verwijderen, werd dit jaar door de Eerste Kamer afgewezen. Het zou gebouw- en woningeigenaren dwingen onnodig hoge kosten te maken.

lees meer