Toxic: Alles onder controle

Back to top

POV pakt blootstellingsonderzoek collectief op

Back to top
8 juni 2018

De arbeidsinspectiedienst SZW voert momenteel inspecties uit op varkensbedrijven. De inspecteurs controleren op arbo-omstandigheden en veiligheid. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan klimaat in de stal in relatie tot gezondheid van mensen. Varkenshouders waar inspecties uitgevoerd worden krijgen de opdracht een blootstellingsonderzoek uit te voeren. POV pakt dat collectief op, voor al haar leden. 

Lees meer.

Ben u niet lid van POV neem dan contact met Toxic op.