Toxic: Alles onder controle

Back to top

OvV publiceert twee onderzoeken naar incidenten chemische industrie

Back to top
12 augustus 2019

De chemische industrie kan lessen leren uit twee incidenten die plaatsvonden in Rotterdam. Twee jaar geleden lekte vinylchloride bij pvc-producent Shin Etsu en ontstond brand bij de ExxonMobil Raffinaderij (Esso). De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft beide incidenten onderzocht en deze zomer de rapporten gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de lekkage bij Shin Etsu kwam door een gebrek aan controle in de reactor. De brand bij Esso kon ontstaan omdat het ontwerp van een installatie niet ‘inherent veilig’ was, waardoor brand kon ontstaan in een fornuis van de Powerformerfabriek. ‘Een ernstig voorval’,  stelt OvV-onderzoeker Marjolein van Asselt.

Lees meer