Back to top

Overschrijding drinkwaternorm door glyfosaat: meten met twee maten

Back to top
7 april 2021

Glyfosaat overschrijdt voor ecotoxicologische normen in het oppervlaktewater niet de norm, voor de drinkwaternorm doet het dat wel. Deze overschrijding is echter een gevolg van een beleidsmatige keuze: de Nederlandse norm is strenger dan de Europese. Of, beter gezegd, er wordt op een ander punt gemeten, waardoor er een scheef beeld ontstaat.

Voor gewasbeschermingsmiddelen en residuen daarvan is in Europa in 1980 de norm voor drinkwater gesteld op 0,1 microgram per liter (Richtlijn 80-778-EG). Deze norm geldt in principe voor water dat uit de kraan komt. Nederland heeft echter gekozen voor een strengere norm: weliswaar geldt dezelfde 0,1 microgram (µg) glyfosaat per liter water maar hier geldt deze norm ook bij het innamepunt van het betreffende oppervlaktewater, dus vóór de zuivering.

Lees meer