Toxic: Alles onder controle

Back to top

Openbaar conceptrapport ‘Dieselmotoremissie’

Back to top
1 november 2017

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad adviseert over uitgangspunten voor het vaststellen van grenswaarden op de werkplek. In dit conceptadvies stelt de commissie voor dieselmotoremissie een advies

Lees meer