Back to top

Ontheffing indienen van de vervangingsplicht voor lijmen en verven in binnensituaties

Back to top
29 juli 2021

De ontheffing kan worden verleend in gevallen waarin het technisch niet mogelijk is om onschadelijke of minder schadelijke stoffen of producten te gebruiken dan vluchtige organische stoffen (VOS), of producten die deze vluchtige organische stoffen bevatten.

Voor een verzoek tot ontheffing van de vervangingsplicht bij andere toepassingen waarbij vluchtige organische stoffen gebruikt worden, kunt u dit formulier niet gebruiken. In artikel 4.32b t/m g van de Arboregeling zijn deze toepassingen beschreven.

Lees meer

PS: Toxic Productregistratie geeft u inzichtelijke welke van uw stoffen VOS zijn.