Toxic: Alles onder controle

Back to top

Onjuiste PBM, werkgever aansprakelijk?

Back to top
6 maart 2018

Een werkgever moet de juiste PBM beschikbaar stellen aan zijn werknemers. Door dit niet te doen, schendt hij zijn zorgplicht. Daarmee is hij aansprakelijk voor de eventuele schade en het mogelijke letsel van zijn werknemers.

Lees meer