Toxic: Alles onder controle

Back to top

Onduidelijkheid troef na publicatie nieuwe lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen

Back to top
8 februari 2018

RIVM heeft in opdracht van het ministerie van I&W een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn.

Lees meer