Toxic: Alles onder controle

Back to top

Onderzoeksrapport over blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk

Back to top
30 januari 2019

In een nieuwe rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt de ontwikkeling beschreven van nieuwe methodes om te beoordelen hoeveel, en in welke mate, werknemers in de EU aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Het onderzoek was bedoeld om te bepalen welke stoffen en sectoren de meeste risico's met zich meebrengen voor werknemers door de trends in de loop van de tijd te bestuderen.

In dit samenvattend verslag wordt de basis gelegd voor een gegevensgestuurde methodologie, die is ontwikkeld om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek in de EU te beoordelen en een basis te bieden voor het volgen van trends en ontwikkelingen in blootstelling en gebruik.

Lees het verslag

Zie ook de powerpoint