Back to top

Oefening Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Back to top
6 februari 2019

In november vonden de twee grote jaarlijkse oefeningen Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen plaats op het complex van de Koninklijke Marine in Den Helder. 

Zie de video om een indruk te krijgen.