Toxic: Alles onder controle

Back to top

Nieuwe Arbowet: We doen het samen

Back to top
8 augustus 2018

Per 1 juli 2018 j.l. wordt de gewijzigde Arbowet gehandhaafd. Werknemers, werkgevers en arboprofessionals hebben samen de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek. Voldoen aan de nieuwe Arbowet is één ding, maar deze ook actief naleven een tweede. Voor de nieuwste editie van het Arboportaal Magazine zijn diverse professionals geïnterviewd die allemaal op hun eigen manier te maken hebben met de nieuwe Arbowet.

Lees meer