Back to top

NEN 3650 normen voor transportleidingen met stoffen

Back to top
4 mei 2021

Het Nederlandse buisleidingennet voor gevaarlijke stoffen omvat 15.500 km voor het vervoer over grotere afstanden van aardgas en 6.000 km voor het vervoer over grotere afstanden van aardolie en chemicaliën. In Nederland wordt jaarlijks ca. 55 miljoen ton aardgas, 115 miljoen ton aardolie en -producten en 17 miljoen ton chemicaliën getransporteerd door pijpleidingen (bron: VELIN). De buisleidingen liggen binnen het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden en het Nederlandse deel van het Continentale Plat. 

Naast buisleidingen voor intrinsiek gevaarlijke stoffen heeft de NEN 3650 reeks ook betrekking op buisleidingen voor het transport van stoffen die alleen gevaarlijk zijn door het effect bij uittreding (lek). Het gaat hierbij om bijvoorbeeld waterleidingen parallel en kruisend aan dijken en rioolwaterledingen in grondwaterschermingsgebieden. 

lees meer