Toxic: Alles onder controle

Back to top

Kamerbrief programma preventie beroepsziekten, blootstelling gevaarlijke stoffen

Back to top
16 mei 2018

Kamerbrief programma preventie beroepsziekten, blootstelling gevaarlijke stoffen. Het programma bestaat uit drie sporen: 1. Agenderen van het thema en vergroten van bewustwording met een communicatie- en bewustwordingscampagne, 2. Opstellen en implementeren van effectieve interventies (samen met branches en beroepsgroepen) en 3. Ontwikkelen en verspreiden van (nieuwe) kennis en innovatie.

Lees de brief