Toxic: Alles onder controle

Back to top

Kamerbrief over chemische stoffen

Back to top
12 maart 2018

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen rond chemische stoffen. Zij gaat daarbij in op de mogelijkheid om via safe by design te komen tot betere producten tijdens de gebruiksfase en de recyclingfase.

Lees de kamerbrief.