Back to top

Jaarlijks € 50 miljoen extra voor versterking Inspectie SZW

Back to top
15 oktober 2018

Het kabinet gaat jaarlijks € 50 miljoen extra investeren in de versterking van de handhaving van Inspectie SZW. Dit was al aangekondigd in het regeerakkoord en is ook opgenomen in de begroting SZW.

Lees meer