Back to top

Inspectie SZW richt vizier in 2021 extra op landbouwsector

Back to top
18 november 2020

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) streeft er in 2021 naar dat de agrarische sector de wetgeving op het gebied van eerlijk werk beter gaat uitvoeren.

Ook wil SZW de norm dat uitbuiting onacceptabel is, versterken in de sector. Daarnaast moet het ontstaan van beroepsziekten zoals klachten aan het bewegingsapparaat, long- en huidaandoeningen in 2021 teruggedrongen worden.

Lees meer