Wij gaan voor een wereld waarin werk geen leven meer kost

Back to top

Informatieblad: kwetsbare werknemers en gevaarlijke stoffen

Back to top
9 oktober 2019

Dit informatieblad bevat praktische richtsnoeren over wettelijke verplichtingen en goede praktijken met betrekking tot kwetsbare werknemers die op de werkplek aan gevaarlijke stoffen kunnen worden blootgesteld. Het is belangrijk om bij risicobeoordeling en preventieve maatregelen rekening te houden met groepen werknemers die specifieke behoeften hebben of die in het bijzonder risico lopen.

Lees meer en download (alleen in Engels)