Back to top

Gezondheidsraad: 'Verminder blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen'

Back to top
30 juni 2020

Blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen moet zo veel mogelijk verminderd worden, zowel bij telers als bij omwonenden van landbouwpercelen. Verder is het van belang om het gebruik van de middelen en de blootstelling eraan uitgebreider te meten. Dat stelt de Gezondheidsraad in het Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden.

Lees meer