Toxic: Alles onder controle

Back to top

GenX leidt tot hardere aanpak gevaarlijke stoffen

Back to top
12 februari 2018

De overheid gaat harder optreden tegen chemische stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor mens en milieu. De onrust rond de stof GenX is de aanleiding voor het nieuwe beleid. Het RIVM heeft nu een lijst met 327 stoffen opgesteld, die vrijkomen uit industriële processen. Met de lijst kunnen overheden maatregelen nemen tegen de lozing en uitstoot.

Lees meer