Back to top

Focus 2021 Inspectie SZW

Back to top
18 november 2020

De Inspectie voert enkele honderden actieve inspecties uit op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.In 2021 zal de Inspectie deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in BRZO+-verband. Daarnaast heeft eind 2021 50% van de Brzo-bedrijven een initiële inspectie op blootstelling op CMRS-stoffen gehad en 25% een inspectie op de gemaakte vervolgstappen. Het samenwerkingsverband BRZO+ onderzoekt en agendeert bij Brzo-bedrijven de problematiek van verouderende procesveiligheidsapparatuur. In 2021 wordt in samenwerking met andere toezichthouders een ranking opgesteld van de meest risicovolle bedrijven in gevaarlijke stoffen.

Lees wat de speerpunten zijn van de inspectie in 2021 mbt gevaarlijke stoffen

Lees ook het Jaarplan 2021