Back to top

Evofenedex - “Dat het niet op een etiket staat betekent dus niet dat er geen risico’s zijn.”

Back to top
21 oktober 2021

Veel handels- en productiebedrijven hebben te maken met risicovolle stoffen in hun magazijn, ook al zijn ze zich daar niet altijd bewust van. Om de bewustwording over de gevaren in deze werkomgeving te vergroten is evofenedex, gesteund door een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een campagne gestart.

Lees meer