Back to top

Europese SCIP-(gevaarlijkestoffen)database

Back to top
3 juni 2020

Over ruim zes maanden, op 5 januari 2021, moet iedere fabrikant en importeur van een voorwerp die (in de subcomponenten) een SVHC-stof (Substance of Very High Concern, gevaarlijke stoffen dus) bevat in een gewichtspercentage van meer dan 0,1%, de aanwezigheid van die stof aanmelden in de SCIP-database van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Deze nieuwe verplichting komt voort uit de kaderrichtlijn afvalstoffen en dreigt een enorme Europese administratieve last voor het bedrijfsleven te worden, zonder dat het nut en de noodzaak van deze database voor de afvalverwerkers is aangetoond.

Lees meer

PS: Toxic met Toxic Safety Solution is de enige organisatie in Nederland die SVHC-stoffen kwalificeert en actief bijhoudt voor haar klanten (fabrikanten en afnemers). Een actueel wettelijk stoffenregister is de basis van uw safety beleid als het gaat om veilig gebruik van gevaarlijke stoffen/chemische producten.