Back to top

Europese Rekenkamer: vervuiler betaalt principe moet worden versterkt

Back to top
13 september 2021

Het milieubeginsel ‘de vervuiler betaalt’ moet sterker geïntegreerd worden in Europese milieuwetgeving. Dat adviseert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag over de toepassing van dit principe in het milieubeleid van de EU. Zo zijn in sommige lidstaten partijen uit de industrie niet aansprakelijk wanneer toegestane emissies milieuschade veroorzaken. Er zijn daarom vaak publieke middelen nodig voor milieuherstel.

lees meer