Back to top

Etiketten gevaarlijke stoffen

Back to top
15 september 2021

Producten met gevaarlijke stoffen hebben gevarensymbolen en andere waarschuwingen op etiketten. Zo weten vervoerders, verwerkers en consumenten welke risico's de producten hebben.

Lees meer