Back to top

Ethanol? Welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing?

Back to top
15 juli 2019

In Nederland wordt ethanol beschouwd als kankerverwekkend en reproductietoxisch. Hoe moet je dan met ethanol omgaan op de werkvloer? Download onderstaand document van de Inspectie SZW over ethanol.

Download het document *

 * Rectificatie. in dit document van I-SZW wordt aangegeven dat ethanol volgens REACH en CLP kankerverwekkend en reprotoxisch is. Dat is niet correct. Voor Nederland geldt dat ethanol wel als kankerverwekkend en reprotoxisch gezien wordt via de SZW-lijst. U dient hier dus volgens de Arbowet rekening mee te houden en tijdens gebruik afdoende maatregelen te nemen.