Toxic: Alles onder controle

Back to top

En de boer… hij ademt volop glyfosaat in

Back to top
3 januari 2018

De omstreden onkruidverdelger glyfosaat (Roundup) mag de komende vijf jaar nog worden gebruikt.

Lees meer